Jakie prawa otrzymam poprzez wpłacanie składek na fundusz emerytalny?

Nabywasz różnego rodzaju praw. Na przykład świadczenia emerytalne do końca życia lub rentę chorobową w razie utraty zdrowia z powodu choroby lub wypadku. Współmałżonek abywa praw do świadczeń w przypadku naszej śmierci. Fundusze emerytalne wypłacają również rentę dla dzieci w przypadku naszej śmierci lub utraty zdrowia z powodu choroby lub wypadku. Wiele funduszy oferuje również dogodne kredyty. Pomyślmy wspólnie o przyszłości.


Więcej informacji - Pytania & odpowiedzi