Dodatkowe oszczędności emerytalne

 • Jakie reguły podatkowe dotyczą dodatkowych oszczędności emerytalnych?

  Odnośnie dodatkowych oszczędności emerytalnych obowiązują takie same reguły podatkowe, jak w przypadku funduszy emerytalnych, tzn. emerytura podlega opodatkowaniu jak każde inne dochody, lecz można korzystać z upustu podatkowego, by obniżyć kwotę płaconego podatku.

 • Główne korzyści wynikające z dodatkowych składek na fundusze emerytalne?

  Dodatkowy fundusz emerytalny jest dodatkiem do funduszu obowiązkowego

  -          Pracodawca zajmuje się odprowadzaniem składek

  -          Nie płacimy podatku od oprocentowania

  -          Pieniądze z funduszu można otrzymać w wieku 60 lat, w całości lub w ratach

  -          Oszczędzamy o płowę szybciej aniżeli na fundusz obowiązkowy

  -          Jest to oszczędzanie długotermionowe, gdzie często stopa procentowa ma duży wpływ na wysokość oszczędności końcowych

  -          Udogodnienie dla ludzi, którzy chcą przestać pracować przed wiekiem 70 lat, jest w całości dziedziczony

  -          W przypadku śmierci, zawartość funduszu wraz z odsetkami według obowiązującej stopy procentowej, wypłacona jest według obowiązujących reguł, osobom uprawnionym

  -          Możliwe jest wykorzystanie funduszu w razie poważnego wypadku lub choroby, wtedy pieniądze z funduszu wypłacane są według obowiązujących reguł

  -          Jeżeli członek funduszu zastanie bankrutem,

  -          komornik nie ma prawa do zajęcia oszczędnośsci

  Podatek od dochodów jest płacony przy wypłacie z funduszu.

 • W jaki sposób można wykorzystać składki na fundusz dodatkowy przy zakupie pierwszego mieszkania?

  Osoby kupujące mieszkanie  po raz pierwszy mogą poprzez fundusz dodatkowy oszczędzić na pierwszą wpłatę lub kredyt, jak również obniżyć raty kredytów niezabezpieczonych (nominalnych).

  Maksymalna kwota wypłacana jednej osobie w ciągu roku to 500 tysięcy koron.

  Przy zakupie mieszkania dodatkowy fundusz może być wykorzystany nieprzerwalnie przez 10 lat

  Wniosek o wypłatę składa się na stronie skatturinn.is

 • Czy mój dodatkowy fundusz emerytalny będzie dziedziczony?

  Po śmierci małżonek i dzieci dziedziczą prawa do dodatkowego funduszu; małżonek 2/3 i dzieci 1/3 nawe jeżeli nie nastąpił jeczcze podział majątku po zmarłym. Jeżeli zmarły nie był w związku małżeńskim lub nie miał dzieci, fundusz dodatkowy przechodzi do podziału na spadkobierców.

 • Czy dodatkowa emerytura ma wpływ na emeryturę z ogólnego systemu ubezpieczeń?

  Wypłaty dodatkowych emerytur nie mają wpływu na emeryturę z ogólnego systemu ubezpieczeń.

 • Czy dodatkowe oszczędności emerytalne się dziedziczy?

  Tak, oszczędności wpłacane na fundusz dodatkowy po śmierci członka funduszu w całości przechodzą na żyjącego jego małżonka i dzieci.

 • Czy emerytury zabezpieczają wystarczające dochody na starość? Czy muszę oszczędzać dodatkowo?

  Wypłaty z funduszy emerytalnych rzadko wystarczają, by zapewnić niezmieniony poziom dochodów. Dodatkowe oszczędzanie jest zatem bardzo wskazane, zaś dodatkowe oszczędności emerytalne to najkorzystniejszy sposób odkładania na dodatek do emerytury.

 • Czy jest jakaś różnica gdzie gromadzę moje dodatkowe oszczędności emerytalne?

  Wybierz instytucję, w której złożysz swoje oszczędności z rozwagą. Podmioty, którym wolno oferować dodatkowe oszczędzanie emerytalne proponują wiele sposobów oprocentowania i inwestowania. Warto zorientować się, co oferują poszczególni depozytariusze, jakie są ich koszty (początkowy, zarządzania oraz kierowania pakietem inwestycyjnym), by świadomie zdecydować gdzie złożyć swoje oszczędności. W przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług lub wyników finansowych można depozytariusza zmienić.

 • Czy mogę skorzystać z dodatkowych oszczędności emerytalnych, jeśli moja zdolność do pracy ulegnie zmniejszeniu lub będę bezrobotny?

  W przypadku długiej choroby bądź poważnego wypadku możesz to zrobić, zgodnie z określonymi zasadami. Nie możesz skorzystać z dodatkowych oszczędności emerytalnych z powodu bezrobocia.

 • Czy rozsądnie jest wykorzystanie swoich praw do dodatkowego oszczędzania emerytalnego?

  Tak, zdecydowanie. Dodatkowe oszczędzanie emerytalne zapewnia lepszą sytuację finansową po zakończeniu pracy i dodatkowo ułatwia zakończenie pracy przed 70 rokiem życia. Poza tym, po dodatkowe oszczędności można sięgnąć w przypadku choroby bądź wypadku. Dodatkowe oszczędności emerytalne są najbardziej opłacalną formą oszczędzania. W umowach zbiorowych znajduje się zapis, że pracodawcy mają obowiązek płacić 2% dodatkowych składek od pensji pracowników,  pracownik sam odkłada minimum 2%.

 • Czy wypłatę oszczędności dodatkowych trzeba uzgodnić z funduszem, czy też wypłata następuje automatycznie po uzyskaniu określonego wieku?

  Należy złożyć wniosek o wypłatę. Pobieranie dodatkowej emerytury można rozpocząć po ukończeniu 60 roku życia i oszczędności te można wybrać w całości lub ratach.

 • Gdzie mogę zawrzeć umowę na dodatkowe oszczędzanie?

  Należy zawrzeć umowę z jednostkami zajmującymi się przyjmowaniem składek: banki, kasy oszczędności i towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć w swojej ofercie dodatkowe oszczędzanie emerytalne. Nie wystarczy zgłosić swojej chęci przynależności do dodatkowego oszczędzania emerytalnego u swego pracodawcy.

  Jeżeli zmienimy pracę, ważne jest by skontaktować się z instytucją prowadzącą w celu sporządzenia umowy z nowym pracodawcą.

 • Jakie reguły dotyczą dodatkowego oszczędzania emerytalnego?

  Osoby otrzymujące pensje i samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą mogą wpłacać nawet do 4% z całości swych dochodów na dodatkowe oszczędzanie emerytalne. Według umów zbiorowych pracodawca ma obowiązek wpłaty dodatkowej w wysokości 2% od całkowitych poborów pracownika na fundusz dodatkowy, składki pracownika wynoszą conajmkiej 2%.

 • Kiedy mogę wybrać moje dodatkowe oszczędności emerytalne?

  Pobieranie dodatkowej emerytury można rozpocząć po ukończeniu 60 roku życia w całości lub rozłożyć wypłaty na życzenie właściciela oszczędności. W przypadku śmierci członka funduszu, wypłaty dokonuje się w całości osobom do tego upoważnionym. W przypadku renty, wypłaty z dodatkowego funduszu emerytalnego rozkładane są w czasie. Dozwolone jest jednak wypłacenie całej kwoty za jednym razem, jeśli kwota oszczędności jest niska.