Kontrola i zabezpieczenia

 • Czy muszę coś zrobić, gdy rozpoczynam wpłaty na fundusz emerytalny?

  Dowiedz się, w jakim trybie nabywasz uprawnień w twoim funduszu. W jaki sposób narastają twoje prawa do emerytury i jak będą wyglądały po zakończeniu pracy? Jaką rentę otrzymasz w przypadku niezdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby? Jaka renta będzie wypłacana twoim najbliższym, jeśli umrzesz? Skontaktuj się z funduszem emerytalnym uzyskaj informacje. Większość funduszy ma też strony internetowe, gdzie sprawdzić można oferowane uprawnienia.

 • Czy muszę kontrolować, czy mój pracodawca wpłaca składki na fundusz emerytalny?

  Fundusz emerytalny wysyła ci wykaz wpłat dwa razy w roku. Porównaj ten wyciąg z kwitami wypłat. Jeśli czegoś brakuje skontaktuj się z pracodawcą i poproś o wyjaśnienia, możesz też zwrócić się do funduszu emerytalnego z prośbą o ściągnięcie zaległych składek. Uprawnienia emerytalne opierają się na składkach uiszczonych.

  Większość funduszy oferuje też swoim członkom dostęp do zabezpieczonych stron internetowych, gdzie sprawdzić można wpłaty i nabyte uprawnienia. Zapewnij sobie dostęp do tych usług, aby na bieżąco móc śledzić wpłaty i uprawnienia.

 • Czy muszę uczestniczyć w zebraniach i kursach oferowanych przez mój fundusz? Czy nie lepiej przeznaczyć czas na coś innego?

  Chodź na coroczne zebrania walne i śledź działalność i wyniki finansowe twojego funduszu. Emerytura to ważne prawo i należy o nie dbać. Niektóre fundusze oferują też swoim członkom kursy poświęcone sprawom emerytalnym. Uczestnictwo w nich może być bardzo przydatne dla lepszej orientacji w tych zagadnieniach i ocenie, czy przewidywane uprawnienia będą wystarczające.

 • W jaki sposób mogę sprawdzać jak narastają moje prawa do emerytury?

  Sprawdzaj na otrzymywanych wyciągach, jak narastają moje prawa do emerytury. Wyciągi podają też, jak wyglądać będzie twoja emerytura w chwili przejścia na emeryturę, przy założeniu kontynuacji wpłat.

  Jeśli wydaje ci się, że emerytura nie będzie wystarczająca, należy zacząć oszczędzać, aby osiągnąć założony cel. Opłaca się zacząć oszczędzać jak najwcześniej.

  Większość funduszy oferuje też swoim członkom dostęp do zabezpieczonych stron internetowych, gdzie sprawdzić można wpłaty i nabyte uprawnienia. Informacje te uzyskać też można na portalu emerytalnym „Lífeyrisgátt“, który udostępnia informacje o wszystkich funduszach ogólnych, zaś dostęp do niego zapewnia ta sama nazwa użytkownika i hasło, co w konkretnym funduszu.

 • Czy mogę otrzymać zwrot wpłaconych składek w chwili, gdy przestanę być członkiem funduszu emerytalnego?

  Nie, osoby posiadające islandzkie obywatelstwo nie mogą otrzymać zwrotu wpłaconych składek do funduszy emerytalnych, zarówno tych ogólnych jak i dodatkowych. Prawo emerytane przechowywane jest w danym funduszu emerytalnym. Należy o to wysąpić  w odpowiednim do emerytury wieku. Gdy obcokrajowiec wyjeżdża z Islandii może otrzymać zwrot wpłacanych składek. Dotyczy to jednak tylko obywateli krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podczas wyjazdu na stałe do kraju poza tym obszarem.