Rodzina

 • Czy ma to znaczenie, że współmałżonek w chwili śmierci jeszcze pracował czy był już na emeryturze lub rencie?

  Nie, wysokość renty rodzinnej zależy od tych praw emerytalnych, które zostały nabyte przez członka funduszu przed jego śmiercią. Dodatkowo uwzględnia się również prawa emerytalne, które zostałyby przez niego nabyte, gdyby kontynuował wpłaty do 65 lub 67 roku życia (prognozowane). Aby uzyskać prawa prognozowane członek funduszu emerytalnego powinien płacić składki przez przynajmniej 24 z ostatnich 36 miesięcy lub 6 z ostatnich 12 miesięcy przed śmiercią.

 • Czy nasze dzieci otrzymają rentę rodzinną, jeśli jedno z nas umrze?

  Dzieci członka funduszu emerytalnego lub dzieci przez niego adoptowane mają prawo do renty rodzinnej do 18 roku życia, w niektórych funduszach dłużej. Renta rodzinna na dzieci wypłacana jest, jeżeli członek funduszu emerytalnego płacił składki przez przynajmniej 24 z ostatnich 36 miesięcy lub 6 z ostatnich 12 miesięcy, był na emeryturze lub rencie, bądź w chwili śmierci nabył praw do renty prognozowanej. Pasierb i pasierbica, a także dzieci adoptowane traktowane są tak, jak dzieci członka funduszu, jeśli rzeczywiście były na jego utrzymaniu. Wysokość renty nie jest zazwyczaj zależna od zarobków członka funduszu, jest to stała kwota, która rewaloryzowana jest zgodnie ze wskaźnikiem cen. Renta wypłacana dzieciom z powodu śmierci rodziców jest wyższa od renty rodzinnej przyznanej z powodu utraty zdolności do pracy.

 • Czy wysokość renty rodzinnej zależy od wielkości rodziny?

  Jeśli w rodzinie są dzieci, to pełna renta rodzinna wypłacana jest do chwili, gdy najmłodsze dziecko ukończy 18 lat (w niektórych funduszach dłużej). Dodatkowo wypłacana jest renta rodzinna dla dzieci członka funduszu emerytalnego lub dzieci przez niego adoptowanych do 18 roku życia, w niektórych funduszach dłużej. Renta rodzinna na dzieci wypłacana jest, jeżeli członek funduszu emerytalnego płacił składki przez przynajmniej 24 z ostatnich 36 miesięcy lub 6 z ostatnich 12 miesięcy, był na emeryturze lub rencie, bądź w chwili śmierci nabył praw do tak zwanej renty prognozowanej. Pasierb i pasierbica, a także dzieci adoptowane traktowane są tak, jak dzieci członka funduszu, jeśli rzeczywiście były na jego utrzymaniu.

 • Jak długo będę otrzymywać rentę po współmałżonku?

  Pełna renta rodzinna wypłacana jest przez przynajmniej dwa lata. Ciąg dalszy zależy od sytuacji domowej i reguł danego funduszu emerytalnego. Niektóre fundusze wypłacają pełną lub zmniejszoną rentę do końca życia. Renta przestaje być jednak wypłacana, jeżeli pozostający przy życiu współmałżonek wejdzie ponownie w związek małżeński lub zarejestrowany konkubinat.

 • Jeżeli mój współmałżonek umrze, to czy otrzymam emeryturę z jego funduszu emerytalnego?

  Tak, renta rodzinna wypłacana jest pozostającemu przy życiu współmałżonkowi. Pełna renta rodzinna dla współmałżonka wypłacana jest przez przynajmniej dwa lata. Jeśli pozostający przy życiu współmałżonek ma na utrzymaniu dzieci poniżej 18 roku życia, to pełna renta rodzinna wypłacana jest do chwili, gdy najmłodsze dziecko ukończy 18 lat (w niektórych funduszach dłużej). Niektóre fundusze emerytalne wypłacają rentę rodzinną przez dłuższy okres. Jeżeli pozostający przy życiu współmałżonek jest rencistą i ma mniej niż 67 lat to pełna renta rodzinna wypłacana jest przez cały okres pozostawania przez niego na rencie. Renta rodzinna przestaje być wypłacana, jeżeli pozostający przy życiu współmałżonek wejdzie ponownie w związek małżeński lub zarejestrowany konkubinat.

 • Mój współmałżonek ma wyższe dochody ode mnie. Czy możemy zrównać nasze prawa emerytalne?

  Tak, możliwa jest wymiana prawami emerytalnymi pomiędzy współmałżonkami. Podział prawa do emerytury powinien przebiegać według zasady wzajemności, tzn. każdy ze współmałżonków bądź konkubentów powinien udzielić drugiemu tej samej części ze swojego prawa do emerytury. Wolno dokonać wymiany do 50% swoich uprawnień emerytalnych. Podział uprawnień emerytalnych pomiędzy współmałżonkami dotyczy jednak tylko tych praw, które zostały nabyte w czasie trwania małżeństwa bądź konkubinatu. Wymiana prawami emerytalnymi możliwa jest na różne sposoby: – po pierwsze można podzielić te wypłaty z funduszu emerytalnego, które zaczęto już wypłacać; po drugie możliwa jest wymiana nabytymi prawami emerytalnymi, ale nie później niż do 65 roku życia i po trzecie można dokonać podziału prognozowanych praw emerytalnych, które dopiero zostaną nabyte, po podjęciu porozumienia o podziale. Jest rzeczą ważną, aby zasięgnąć porady w swoim funduszu emerytalnym, żeby zdawać sobie z góry sprawę z efektu takiego podziału.

 • Zajmuję się domem i nigdy nie płaciłam składek do funduszu emerytalnego. Czy mam prawo do części uprawnień małżonka?

  Twój małżonek może odstąpić ci do 50% swoich uprawnień emerytalnych. W przypadku śmierci osoby należącej do funduszu emerytalnego jej współmałżonek otrzymuje tzw. rentę rodzinną niezależnie od tego czy małżonkowie dokonali podziału uprawnień czy nie. Pełna renta rodzinna dla współmałżonka wypłacana jest przez przynajmniej dwa lata. Jeśli pozostający przy życiu współmałżonek ma na utrzymaniu dzieci poniżej 18 roku życia, to pełna renta rodzinna wypłacana jest do chwili, gdy najmłodsze dziecko ukończy 18 lat. Niektóre fundusze emerytalne wypłacają rentę rodzinną przez dłuższy okres. Jeżeli pozostający przy życiu współmałżonek jest rencistą i ma mniej niż 67 lat to pełna renta rodzinna wypłacana jest przez cały okres pozostawania przez niego na rencie. Renta rodzinna przestaje być wypłacana, jeżeli pozostający przy życiu współmałżonek wejdzie ponownie w związek małżeński lub zarejestrowany konkubinat.