Dłuższe życie a naliczenia emerytur

Raz w roku fundusze emerytalne oceniają i wyliczają równowagę pomiędzy posiadanymi środkami a zobowiązaniami do wypłat świadczeń emerytalnych. Jednym z założeń tych wyliczeń jest przewidywana długość życia Islandczyków a co z tym się wiąże, ilość lat pobierania świadczeń emerytalnych. Do tego czasu wyliczenia opierano na doświadczeniach z poprzednich lat.

Pod koniec minionego roku Ministerstwo Finansów i Gospodarki zadecydowało, że oprócz powyższego, do wyliczeń będą brane również pod uwagę przyszłe prognozy wydłużenia życia Islandczyków.

Fundusze emerytalne mają dwa lata na przyjęcie nowej formy wyliczeń świadczeń emerytalych. Po tym okresie naliczanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie nową metodą.