Przenoszenie emerytury pomiędzy krajami

 • Jaki wpływ ma Brexit na wypłatę składek emerytalnych z funduszy emerytalnych na Islandii?

  Przepisy obowiązujące w sprawie Brexitu, dotyczące wypłat składek emerytalnych, obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

  Znaczy to, że nabyte prawa w islandzkich funduszach emerytalnych przed Brexitem, zostaną wypłacone w postaci świadczeń emerytalnych według przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2021 roku

   

   

 • Prawa do świadczeń emerytalnych w kilku krajach?

  Osoby, które mieszkają na Islandii i mają prawdopodobnie prawa do świadczeń emerytalnych za granicą, występują o to poprzez ubezpieczenia społeczne https://www.tr.is/pl Biuro to jest odpowiednikiem podobnych biur w innych krajach, np w Polsce ZUS. Biuro to również wysyła wnioski do odpowiednich instytucji za granicą oraz zajmuje się kontaktami z tymi instytucjami.

  Chodzi tu o kraje powiązane przepisami Europejskiej Współpracy Gospodarczej. kraje należące do EWG

  Ponadto Islandia podpisała umowy z innymi krajami i TR zajmuje się w tej chwili kontaktami z podobnymi instytucjami w tych krajach – dokładniej tu

  Pomiędzy krajami EWG oraz innymi, z którymi Islandia podpisała umowy, wnioski o emeryturę składa się podobnie w danym kraju jak na Islandii. Na przykład; osoba mieszkająca w Szwecjii kontaktuje się z Pensionsmyndigheten w przypadku występowania o świadczenia emerytalne, np. z Islandii. Pensionsmyndigheten jest podobną placówką jak TR na Islandii, załatwia wnioski i zajmuje się kontaktami z funduszami emerytalnymi.