Wyjazd z kraju

 • Czy stracę prawa przy wyjeździe z kraju?

  Prawo do renty prognozowanej przepada po roku od wyjazdu. Dotyczy to również renty dla dzieci. Można uzyskać to ponownie po sześciu  miesiącach, po rozpoczęciu wpłaty składek na nowo.

 • Czy mam obowiązek wpłaty składek emerytalnych na fundusz w danym kraju?

  Zależy to od przepisów i regulaminów w danym kraju. Trzeba niezwłocznie po przyjeździe sprawdzić prawa i przepisy, również na temat dodatkowego funduszu emerytalnego.

 • Co się stanie jeżeli przestanę wpłacać składki na fundusz tu w kraju; np:z powodu nauki lub pobytu za granicą?

  Zachowasz wypracowan wcześniej prawa, stracisz jednak prawa do renty prognozowanej. Mogą być w takim przypadku potrzebne dodatkowe ubezpieczenia.

 • Czy mogę pracując za granicą płacić składki na islandzki fun dusz emerytalny?

  Jest to możliwe, ale ze względu na przepisy podatkowe jest to nie wskazane. Na Islandii podatek od emerytury płaci się przy jej pobieraniu, w ten sposób może dojść do podwójnego opodatkowania.