Podział praw emerytalnych

Członek funduszu emerytalnego wraz z współmałżonkiem/konkubentem może zawrzeć umowę na podział praw do emerytury.
Osoby, które zdecydują się na podział praw emerytalnych powinny zgłosić się do funduszu emerytalnego, na który jedna z tych osób wpłaca składki emerytalne, w celu zasięgniącia informacji oraz otrzymania pomocy przy składaniu wniosku o podział.