Ubezpieczenia

  • Czy muszę kupować ubezpieczenie na życie, jeśli płacę składki emerytalne?

    Nowi członkowie funduszu emerytalnego, mający dzieci i duże kredyty, powinni poważnie rozważyć wykupienie ubezpieczenia na życie, by uchronić rodzinę przed utratą dochodów w przypadku śmierci.

    Ubezpieczenie takie może odegrać kluczowe znaczenie w zabezpieczeniu bytu rodzinie i spłacie kredytów. Po śmierci członka funduszu, małżonek otrzymuje rentę do czsu ukończenia przez najmłodsze dziecko 18 roku życia (niektóre fundusze wypłacają rentę na dziecko nawet dłużej), ale jeśli dzieci są już dorosłe, renta dla współmałżonka jest zazwyczaj wypłacana od trzech do pięciu lat (choć w niektórych funduszach dłużej).

    Uprawnienia nabyte w ciągu pierwszych trzech lat płacenia do funduszu są zazwyczaj niewielkie.  Należy więc poważnie rozważyć wykupienie ubezpieczenia na życie w pierwszych latach na rynku pracy.

  • Czy muszę kupować ubezpieczenie na życie, jeśli płacę składki emerytalne?

    Nowi członkowie funduszu emerytalnego, mający dzieci i duże kredyty, powinni poważnie rozważyć wykupienie ubezpieczenia na życie, by uchronić rodzinę przed utratą dochodów w przypadku śmierci. Ubezpieczenie takie może odegrać kluczowe znaczenie w zabezpieczeniu bytu rodzinie i spłacie długów. Po śmierci członka funduszu, małżonek otrzymuje rentę do czsu ukończenia przez najmłodsze dziecko 18 roku życia (niektóre fundusze wypłacają rentę na dziecko nawet dłużej), ale jeśli dzieci są już dorosłe, renta dla współmałżonka jest zazwyczaj wypłacana od trzech do pięciu lat (choć w niektórych funduszach dłużej). Uprawnienia nabyte w ciągu pierwszych trzech lat płacenia do funduszu są zazwyczaj niewielkie, stąd też Krajowy Związek Towarzystw Emerytalnych zachęca nowych członków, by poważnie rozważyli wykupienie ubezpieczenia na życie w pierwszych latach na rynku pracy. Można zresztą stwierdzić, że ubezpieczenie na życie jest rozsądne w każdym wieku, ale konieczność ta jest szczególnie pilna w ciągu pierwszych trzech lat płacenia na fundusz emerytalny.