Emerytura

 • Czy można podzielić prawo do emerytury między współmałżonkami lub osobami w związkach zarejestrowanych?

  Tak, jest to możliwe zgodnie z określonymi regułami. Nie dotyczy to jednak prawa do renty małżonka lub dzieci. Podział prawa do emerytury powinien przebiegać według wzajemnego podziału, który ma być równy tzn. każdy ze współmałżonków bądź konkubentów powinien udzielić drugiemu tej samej części ze swojego prawa do emerytury. Dlatego też obydwie osoby muszą otrzymywać i dzielić swoją emeryturę.

 • Czy dochody współmałżonka mają wpływ na wysokość emerytury z funduszu emerytalnego?

  Nie, po uwagę brane są jedynie wpłacane do funduszu składki bez względu inne dochody członka funduszu.

  • Czy jest możliwość pobierania połowy emerytury?

   Możliwe jest wystąpienie o  50% świadczeń emerytalnych z Tryggingastofnun (TR) i w tym samym czasie o 50%  z funduszu emerytalnego. W tym celu należy ukończyć 65 lat oraz spełniać pewnego rodzaju warunki. Osoba ubiegająca się o to musi pracować na conajmniej połowę etatu.  50% emerytura z TR zależna jest od dochodów danej osoby, z określonym limitem. Dokładne informacje znajdują sie na stronie internetowej tr.is

 • Czy muszę składać podanie o przejście na emeryturę?

  Tak, należy złożyć wniosek o przejście na emeryturę. Jeżeli członek funduszu emerytalnego uzyskał prawo do emerytury, wystarczy złożyć podanie do tego funduszu, do którego ostatnio wpłacane były składki, lub tam gdzie ma się największe prawa. Fundusz zajmie się przesłaniem podania do pozostałych funduszy w przypadku prośby o to.

 • Czy otrzymam emeryturę z powszechnego systemu ubezpieczeń nawet jeśli uzyskałem prawo do emerytury w funduszu emerytalnym?

  Wypłaty z funduszy emerytalnych mogą mieć wpływ na świadczenia z powszechnego systemu ubezpieczeń. Wzajemne zależności ogólnego systemu ubezpieczeń i funduszy emerytalnych mogą być skomplikowane. Dodatkowe wypłaty z funduszu emerytalnego i zyski kapitałowe mają wpływ na wypłaty z powszechnego systemu ubezpieczeniowego.

   Dokładne informacje na temat praw w powszechnym systemie ubezpieczeń można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych https://www.tr.is/pl

 • Czy zyski kapitałowe mają wpływ na wysokość emerytury z funduszu emerytalnego?

  Nie. Prawa, które zyskałeś w funduszu poprzez płacenie składek nie ulegają zmianie, nawet jeśli posiadasz inne dochody np. zyski kapitałowe, inne pensje itd.

  Natomiast podczas wypłat z powszechnego systemu ubezpieczeń, wszystkie dodatkowe dochody są brane pod uwagę, także wypłaty emerytalne z funduszy emerytalnych. Emerytury z funduszu emerytalnego mogą zatem obniżyć zasiłki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Czym różni się emerytura wypłacana z powszechnego systemu ubezpieczeń od emerytury z funduszu emerytalnego?

  Twoje prawo do emerytury z funduszu emerytalnego zależy od wysokości wpłacanych składek.

  Ogólny system ubezpieczeń zapewnia wszystkim minimum emerytalne.

   Wszystkie pracujące osoby są zobowiązane do wpłacania określonego odsetka ze swoich poborów. Pracodawcy mają obowiązek do wpłacania składek swoim pracownikom.

   Jeżeli osoba indywidualna nie znajdowała się na rynku pracy i przez to nie płaciła składek emerytalnych, lub płacone składki były niskie, to na przeciw  wychodzi ogólny system ubezpieczeń społecznych.

  Dokładne informacje na temat ogólnego systemu ubezpieczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingastofnun ríkisins), www.tr.is 

 • Kiedy mogę zacząć pobierać emeryturę z funduszu emerytalnego?

  Zależy to danego funduszu emerytalnego, ale zgodnie z ogólną zasadą pobieranie emerytury można rozpocząć między 62 a 70 rokiem życia.  W niektórych przypadkach pobieranie emerytury można rozpocząć wcześniej, nawet w wieku 60 lat. Emerytura wypłacana jest co miesiąc, w równych kwotach do końca życia.. Wiek emerytalny nie jest taki sam dla każdego funduszu emerytalnego. Większość z nich określa go na 67 lat.

  Możliwe jest przyspieszenie, bądź opóźnienie rozpoczęcia pobierania emerytury, najczęściej jednak od 62 roku życia.  Miesięczne kwoty wypłat emerytury zmniejszają się, bądź wzrastają zgodnie z tym czy przejście na emeryturę zostało przyspieszone czy opóźnione.

  To czy członek funduszu emerytalnego zyska bądź straci na decyzji odnośnie wcześniejszego bądź późniejszego przejścia na emeryturę, zależy od tego jak długo będzie żył.