Podatki

 • Dlaczego muszę płacić podatki od emerytury?

  Wypłaty emerytalne podlegają opodatkowaniu, tak jak każde inne dochody, lecz osoby pobierające emeryturę mogą korzystać z upustu podatkowego, by obniżyć kwotę płaconego podatku. Ponieważ kwoty przekazywane na fundusz emerytalny nie są opodatkowane w momencie wpłaty, unika się w ten sposób podwójnego opodatkowania. Uprawnienia emerytalne nie podlegają podatkowi od dochodów kapitałowych.

 • Jakie reguły obowiązują odnośnie wpłat na fundusz emerytalny?

  Członek funduszu może odpisać od podatku do 11,5% zarobków do opodatkowania, 4% składki do funduszu podstawowego i 4% do składki do funduszu dodatkowego.

  Dopłata pracodawcy nie zalicza się do obowiązkowego odprowadzania podatku tak, jak od innch dochodów i nie nazywana jest korzyściami pracownika.

  Podatek od tych dochodów płacimy przy otrzymywaniu emerytury tak, jak od innch dochodów.

 • Jakie reguły podatkowe dotyczą dodatkowych oszczędności emerytalnych?

  Odnośnie dodatkowych oszczędności emerytalnych obowiązują takie same reguły podatkowe, jak w przypadku funduszy emerytalnych, tzn. emerytura podlega opodatkowaniu jak każde inne dochody, lecz można korzystać z upustu podatkowego, by obniżyć kwotę płaconego podatku.