W przypadku śmierci

 • Mój małżonek jeszcze pracuje lub przeszedł na meryturę w chwili śmieri, czy mat o wpływ na emeryturę po nim?

  Nie. Wysokość renty małżeńskiej zależy od nabytych praw w wieku 65 lub 67 roku życia poprzez wpłatę składek przed śmiercią (naliczanie z wprzedzeniem).

  Aby wykorzystać te prawo należy wpłacać składki na fundusz emerytalny przez conajmniej 24 miesiące w ciągu 36 miesięcy i 6 miesięcy w ciągu ostanich 12 miesięcy przed śmiercią.

 • Czy mój dodatkowy fundusz emerytalny będzie dziedziczony?

  Po śmierci małżonek i dzieci dziedziczą prawa do dodatkowego funduszu; małżonek 2/3 i dzieci 1/3 nawe jeżeli nie nastąpił jeczcze podział majątku po zmarłym. Jeżeli zmarły nie był w związku małżeńskim lub nie miał dzieci, fundusz dodatkowy przechodzi do podziału na spadkobierców.

 • Czy fundusze emerytalne pokrywają koszty pogrzebu?

  Nie, fundusze emerytalne nie pokrywają kosztów pogrzebu. Płacą natomiast rentę małżeńską i dla dzieci, jeżeli takie są. Niektóre związki zawodowe wypłacają zasiłek pogrzebowy.