Działania związane z COVID-19

 • Co robią fundusze emerytalne dla swoich członków?

  Rząd Islandii, Stowarzyszenie przedsiębiorstw finansowych wspólnie z zarządem Islandzkich funduszy emerytalnych, wydali  oświadczenie na temat działań związanch z rozprzestrzenianiem się koronowirusa na całym świecie. Oświadczenie dostępne jest tu.

  Fundusze emerytalne ustanowiły przepisy i regulamin w celu pomocy swoim członkom w przypadku okresowych problemów finansowych i płatniczych. Każda osoba powinna skontaktować się ze swoim funduszem emerytalnym i zasięgnąć informacji na ten temat.

  Po otwarciu możliwości na wybór oszczędności z dodatkowego funduszu emerytalnego ważnym jest, aby każda osoba uprawniona do tego, bardzo dobrze zapoznała się z obowiązującymi warunkami i przepisami w związku z tym. 

  Fundusze emerytalne

  • W jakich przypadkach obywatele innych krajów mogą odzyskać składki wpłacane na fundusz emerytalny przy wyjeździe z Islandii na stałe?

   Według 4.par. 19. art. przepisów nr. 129/1997 zezwala się obcokrajowcom na wypłatę składek wpłacanych na fundusz emerytalny w przypadku wyjazdu z Islandii, chyba że jest to zabronione przepisami międzynarodowymi, obowiązującymi Islandię.

   W chwili obecnej Islandia podpisała takie porozumienie z 30 krajami. Należą do nich: Stany Zjednoczone oraz kraje EWG, Szwajcaria oraz wszystkie kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

   • EFTA:to Islandia, Norwegia, Liechteinstein i Szwajcaria ze względu na umowę Vadus a krajami EFTA.
   • ESB: to Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Cypr (część grecka), Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Portugalia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Czechy, Węgry i Niemcy.

   Osoby, które posiadają obywatelstwo w jednym z wyżej wymienionych krajów nie mogą wystąpić o wypłatę składek na fundusz emerytalny przy wyjeździe na stałe z Islandii.
   Osoby, które posiadają obywatelstwo w dwóch lub więcej krajów również nie mogą wystąpić o wypłatę składek emerytalnych, chyba że wszystkie obywatelstwa znajdują się w krajach nie związanych z porozumieniem Islandii.

   Specjalne przepisy dotyczą obywateli Wielkiej Brytanii, którzy posiadali obywatelstwo tego państwa do 1 stycznia 2021, w czasie kiedy Wielka Brytania należała do UE. Zezwala się na wypłatę składek emerytalnych wpłacanych po 1 stycznia 2021 roku.

 • Gdzie znajdę informacje na temat działań funduszy emerytalnych?

  Na stronie internetowej każdego funduszu emerytalnego znajdują się szczegółowe informacje, jak również pracownicy funduszy odpowiadają na różnorodne pytania drogą elektroniczną i telefoniczną.

  Tu znajdują się informacje na temat wszystkich funduszy emerytalych oraz ich stron internetowych.

  Fundusze emerytalne

 • Co z kredytami udzielonymi przez fundusze emerytalne?

  Fundusze emerytalne ustanowiły nowy regulamin w związku z możliwymi problemami członków funduszy przy spłacaniu kredytów.  Osoby, które mają takie problemy z powodu wirusa COVID-19, powinny skontaktować się ze swoim funduszem emerytalnym i zasięgnąć informacji o oferowanych tymczasowych możliwościach.

  Z powodu dużego obciążenia, rozpatrzenie takiej sprawy zajmie dłuższy czas, aniżeli normalnie.  

  Fundusze emerytalne

 • Czy będzie można skorzystać z oszczędności z dodatkowych funduszy emerytalnych?

  Sejm zatwierdził ustawę pozwalającą na wypłaty z funduszy dodatkowych. Bardzo ważnym jest jednak aby przed wystąpieniem z wnioskiem o wypłatę zapoznać się w swoich funduszach emerytalnych z regulaminami i przepisami obowiązującymi w tej kwestii.

  • Termin składania wniosków o wypłaty zakończy się 30 czerwca 2023.
  • Górna granica wypłaty dla jednej osoby, to 12 milionów koron.
  • Górna granicy wypłaty miesięcznej, to 800.000 koron.
  • Okres wypłat nie dłuższy, aniżeli 15 miesiący.
  • Wypłaty z funduszy dodatkowych podlegają opodatkowaniu.

  Informacje o sprawie są dostępne na stronach internetowych wszystkich funduszy emerytalnych.

  Fundusze emerytalne

   

 • Przenoszenie emerytury pomiędzy krajami

   

   

  • Jaki wpływ ma Brexit na wypłatę składek emerytalnych z funduszy emerytalnych na Islandii?

   Przepisy obowiązujące w sprawie Brexitu, dotyczące wypłat składek emerytalnych, obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

   Znaczy to, że nabyte prawa w islandzkich funduszach emerytalnych przed Brexitem, zostaną wypłacone w postaci świadczeń emerytalnych według przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2021 roku.