Działania związane z COVID-19

 • Co robią fundusze emerytalne dla swoich członków?

  Rząd Islandii, Stowarzyszenie przedsiębiorstw finansowych wspólnie z zarządem Islandzkich funduszy emerytalnych, wydali  oświadczenie na temat działań związanch z rozprzestrzenianiem się koronowirusa na całym świecie. Oświadczenie dostępne jest tu.

  Fundusze emerytalne ustanowiły przepisy i regulamin w celu pomocy swoim członkom w przypadku okresowych problemów finansowych i płatniczych. Każda osoba powinna skontaktować się ze swoim funduszem emerytalnym i zasięgnąć informacji na ten temat.

  Po otwarciu możliwości na wybór oszczędności z dodatkowego funduszu emerytalnego ważnym jest, aby każda osoba uprawniona do tego, bardzo dobrze zapoznała się z obowiązującymi warunkami i przepisami w związku z tym. 

  Fundusze emerytalne

 • Gdzie znajdę informacje na temat działań funduszy emerytalnych?

  Na stronie internetowej każdego funduszu emerytalnego znajdują się szczegółowe informacje, jak również pracownicy funduszy odpowiadają na różnorodne pytania drogą elektroniczną i telefoniczną.

  Tu znajdują się informacje na temat wszystkich funduszy emerytalych oraz ich stron internetowych.

  Fundusze emerytalne

 • Co z kredytami udzielonymi przez fundusze emerytalne?

  Fundusze emerytalne ustanowiły nowy regulamin w związku z możliwymi problemami członków funduszy przy spłacaniu kredytów.  Osoby, które mają takie problemy z powodu wirusa COVID-19, powinny skontaktować się ze swoim funduszem emerytalnym i zasięgnąć informacji o oferowanych tymczasowych możliwościach.

  Z powodu dużego obciążenia, rozpatrzenie takiej sprawy zajmie dłuższy czas, aniżeli normalnie.  

  Fundusze emerytalne

 • Czy będzie można skorzystać z oszczędności z dodatkowych funduszy emerytalnych?

  Sejm zatwierdził ustawę pozwalającą na wypłaty z funduszy dodatkowych. Bardzo ważnym jest jednak aby przed wystąpieniem z wnioskiem o wypłatę zapoznać się w swoich funduszach emerytalnych z regulaminami i przepisami obowiązującymi w tej kwestii.

  • Przewidywany termin przyjmowania wniosków oraz pierwszych wypłat, to kwiecień 2020.
  • Termin składania wniosków o wypłaty zakończy się 1 stycznia 2021.
  • Górna granica wypłaty dla jednej osoby, to 12 milionów koron.
  • Górna granicy wypłaty miesięcznej, to 800.000 koron.
  • Okres wypłat nie dłuższy, aniżeli 15 miesiący.
  • Wypłaty z funduszy dodatkowych podlegają opodatkowaniu.

  Informacje o sprawie są dostępne na stronach internetowych wszystkich funduszy emerytalnych.

  Fundusze emerytalne