Ávöxtun samtryggingar

Hvað er samtrygging?

Samtrygging greiðir ævilangan lífeyri og jafnframt áfallalífeyri við örorku eða andlát. 

Hvers vegna er ávöxtun mismunandi leiða ólík?

Ávöxtun er ólík eftir áhættuflokkun og er það jafnan svo að sjóðir með eldri sjóðfélagahópa fjárfesta meira í áhættuminni eignum sem skila jafnari en lægri ávöxtun.

Hvað ber að hafa í huga við samanburð samtryggingarleiða?

Hér er hægt að sjá upplýsingar um raunávöxtun, grófa eignasamsetningu, einkenni og uppgjörsaðferðir samtryggingardeilda lífeyrissjóða.
Ávöxtun 5 ára frá ársbyrjun 2017 til ársloka 2021. Ávöxtun 10 ára frá ársbyrjun 2012 til ársloka 2021.
Vakin er athygli á að ávöxtunartölur sjóðanna eru ekki að fullu samanburðarhæfar því uppgjörsaðferð þeirra er í mörgum tilvikum mismunandi.  Uppgjörsreglur eru mismunandi þegar kemur að skuldabréfum og geta þær haft mikil áhrif á reiknaða ávöxtun en þessi munur jafnast alveg út ef skuldabréfum er haldið til lokagjalddaga. Skýringar á uppgjörsaðferðum sjóða og sjóðdeilda koma fram í töflunni hér fyrir neðan.

Við mat á þessum upplýsingum er bent á eftirfarandi:

  • Aðildarreglur sjóðfélaga eru mismunandi. Algengast er að kjarasamningar á vinnumarkaði afmarki í hvaða lífeyrissjóð starfsmönnum ber að greiða iðgjöld, en sumir geta átt val um í hvaða lífeyrissjóð er greitt. Margir sjóðir eru opnir þeim sem hafa slíkt val. Síðan eru aðrir sjóðir sem eru með sértæk inngönguskilyrði, s.s. einungis opnir starfsmönnum í tilteknum starfsgreinum, hjá tilteknum launagreiðendum eða með grunnmenntun úr háskóla. Flokkun eftir aðildarreglum kemur fram í töflunni og skýringar eru neðar á síðunni.
  • Eignasamsetning og ávöxtunarmarkmið taka mið af ýmsum þáttum s.s. samsetningu og aldursdreifingu sjóðfélagahópsins. Sumar deildir hafa verið lokaðar nýjum sjóðfélögum allt frá árinu 1997 og eru því með eldri hóp sjóðfélaga. Þegar útgreiðslur lífeyris aukast er venjulega leitast við að draga úr áhættu eignasafns. Í töflunni er sýnd gróf flokkun eignasafns í árslok 2021.
  • Þegar talað er um áhættu í fjárfestingum er vísað til þess að ekki er hægt að gera að fullu ráð fyrir að ávöxtun verði sú sem vænst var. Það sem getur haft áhrif á ávöxtun eru til dæmis sveiflur á verði, vextir, verðbólga, taprekstur eða vanskil. Almennt er álitið að áhætta sé minnst af ríkisskuldabréfum og bankainnstæðum en meiri af öðrum skuldabréfum, hlutabréfum og ýmsum flóknari fjárfestingum. Dreifðar eignir draga að jafnaði úr áhættu.
  • Lífeyrissjóðir ávaxta fé til langs tíma og áhrif af verðsveiflum fara oftast minnkandi með lengra eignarhaldi. Meðalávöxtun yfir 5 eða 10 ár gefur því líklega betri mynd af væntri ávöxtun til framtíðar en ávöxtun síðasta árs.

Skýringar á skammstöfunum fyrir aðild: O: Opin þeim sem geta valið sjóð; SO: Skylduaðild skv. kjarasamningum, einnig opin öðrum; ST: Starfsgreinin eingöngu; L: Lokaður sjóður; G: Grunnmenntun úr háskóla; STM: Starfsgreinin og makar.

Ávöxtun Aðild Upplýsingar Eignir 2022  
Nafn sjóðs 5 ár 10 ár
Almenni lífeyrissjóðurinn 3,3% 4,1% O
Aðild O
Eignir 2022
Skuldabréf 46%
Hlutabréf 43%
Innistæður 2%
Erlend mynt 40%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
Birta lífeyrissjóður 4,1% 4,5% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 45%
Hlutabréf 53%
Innistæður 2%
Erlend mynt 37%
Óskráð skuldabréf eru færð á kaupkröfu. Skráð skuldabréf eru að hluta til færð á kaupkröfu og að hluta til á gangvirði.
Eftirlaunasjóður FÍA 3,0% 4,2% ST
Aðild ST
Eignir 2022
Skuldabréf 57%
Hlutabréf 40%
Innistæður
Erlend mynt 35%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
Festa lífeyrissjóður 4,3% 4,8% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 50%
Hlutabréf 46%
Innistæður 3%
Erlend mynt 35%
Um þriðjungur skuldabréfa sjóðsins eru virt á gangvirði. Flokkun fer fram samkvæmt fyrirfram ákveðnum reglum sem settar voru frá og með gildistöku reglna nr. 355/2015 um ársreikninga lífeyrissjóða.
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 1,9% 3,1% O
Aðild O
Eignir 2022
Skuldabréf 63%
Hlutabréf 34%
Innistæður 1%
Erlend mynt 33%
Til þess að ávöxtunartölur séu samanburðarhæfar milli lífeyrissjóða birtir sjóðurinn hér ávöxtun þar sem öll skuldabréf eru færð á gangvirði. Þessar tölur er að finna í ársreikningi sjóðsins. Í línunni hér fyrir neðan eru birtar ávöxtunartölur samkvæmt uppgjörsaðferð þar sem hluti skuldabréfasafns er færður á kaupkröfu (um 20% af hreinni eign).
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 2,8% 3,3% O
Aðild O
Eignir 2022
Skuldabréf 63%
Hlutabréf 34%
Innistæður 1%
Erlend mynt 33%
Hér birtir sjóðurinn ávöxtun samkvæmt uppgjörsaðferð þar sem hluti skuldabréfasafn (um 20% af hreinni eign) er færður á kaupkröfu. Þessar tölur er að finna í ársreikningi sjóðsins.
Gildi-lífeyrissjóður 4,8% 5,1% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 43%
Hlutabréf 53%
Innistæður 3%
Erlend mynt 34%
Hluti af ríkistryggðum bréfum sjóðsins er færður á kaupkröfu, annars eru öll skuldabréf færð á gangvirði. Ef sjóðurinn hefði fært öll skuldabréf sín á gangvirði hefði raunávöxtun ársins 2020 verið 9,4% í stað 9,7%.
Íslenski lífeyrissjóðurinn 1,9% 4,0% O
Aðild O
Eignir 2022
Skuldabréf 54%
Hlutabréf 45%
Innistæður 1%
Erlend mynt 29%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
Lífeyrissjóður bænda 2,6% 3,3% O
Aðild O
Eignir 2022
Skuldabréf 48%
Hlutabréf 51%
Innistæður 1%
Erlend mynt 29%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
Lífeyrissjóður Rangæinga 1,8% 2,9% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 65%
Hlutabréf 31%
Innistæður 2%
Erlend mynt 29%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
Lsj. starfsm. Akureyrarb. 2,4% 3,4% L
Aðild L
Eignir 2022
Skuldabréf 68%
Hlutabréf 32%
Innistæður
Erlend mynt 10%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
Lsj. starfsm. Búnaðarb. Ísl. 2,4% 3,8% L
Aðild L
Eignir 2022
Skuldabréf 76%
Hlutabréf 22%
Innistæður 2%
Erlend mynt 12%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
Lsj. starfsm. Reykjavíkurb. 1,4% 2,8% L
Aðild L
Eignir 2022
Skuldabréf 73%
Hlutabréf 27%
Innistæður
Erlend mynt 13%
Öll skráð skuldabréf þar sem útgefendur hafa samið um viðskiptavakt með flokkinn eru metin á gangvirði. Aðrir skuldabréfaflokkar eru metnir á kaupkröfu.
Lsj. verzlunarmanna 4,9% 5,3% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 38%
Hlutabréf 61%
Innistæður 1%
Erlend mynt 44%
Hluti af skuldabréfum sjóðsins er færður á gangvirði, önnur á kaupkröfu.
Lsj. Vestmannaeyja 6,3% 5,6% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 38%
Hlutabréf 62%
Innistæður
Erlend mynt 35%
Hluti af skuldabréfum sjóðsins er færður á gangvirði, önnur á kaupkröfu.
Lífsverk 4,1% 4,5% G
Aðild G
Eignir 2022
Skuldabréf 50%
Hlutabréf 46%
Innistæður 5%
Erlend mynt 29%
Hluti af skráðum skuldabréfum eru á gangvirði og afgangur á kaupkröfu.
Stapi lífeyrissjóður 3,7% 3,9% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 41%
Hlutabréf 59%
Innistæður
Erlend mynt 38%
Öll skuldabréf eru færð á gangvirði
SL lífeyrissjóður 5,0% 4,9% O
Aðild O
Eignir 2022
Skuldabréf 45%
Hlutabréf 55%
Innistæður
Erlend mynt 41%
Öll skuldabréf eru gerð upp á kaupávöxtunarkröfu nema óverðtryggð ríkisbréf.
Brú lífeyrissjóður A-deild 2,4% 3,6% SO
Aðild SO
Eignir 2022
Skuldabréf 53%
Hlutabréf 47%
Innistæður
Erlend mynt 30%
Öll skráð skuldabréf þar sem útgefendur hafa samið um viðskiptavakt með flokkinn eru metin á gangvirði. Aðrir skuldabréfaflokkar eru metnir á kaupkröfu.
LSR A-deild 4,3% 5,0% S
Aðild S
Eignir 2022
Skuldabréf 45%
Hlutabréf 52%
Innistæður 3%
Erlend mynt 41%
Útlán og skuldabréf sem haldið er til gjalddaga eru metin á kostnaðarverði (kaupkröfu) og almenna reglan er að öllum skuldabréfum skal haldið til gjalddaga en þó með undantekningum. T.d. eru sértryggð skuldabréf útgefin af bönkunum og ríkisskuldabréf metin á gangvirði nema hluti af HFF skuldabréfum. Síðan er heimilt að meta önnur markaðsskuldabréf á gangvirði.
Lífeyrissjóður bankamanna Aldursdeild 3,8% 4,0% ST
Aðild ST
Eignir 2022
Skuldabréf 51%
Hlutabréf 49%
Innistæður 1%
Erlend mynt 28%
Meirihluti skuldabréfa (83%) er færður á kaupkröfu þar sem til stendur að halda þeim til gjalddaga. Aeins óverðtryggð bréf og lítill hluti verðtryggðra ríkisskuldabréfa er færður á gangvirði.
Brú lífeyrissjóður B-deild 1,0% 2,4% L
Aðild L
Eignir 2022
Skuldabréf 60%
Hlutabréf 40%
Innistæður
Erlend mynt 22%
Öll skráð skuldabréf þar sem útgefendur hafa samið um viðskiptavakt með flokkinn eru metin á gangvirði. Aðrir skuldabréfaflokkar eru metnir á kaupkröfu. - Deildin var stofnuð 2013 - 10 ára ávöxtun á ekki við.
LSR B-deild 4,0% 4,8% L
Aðild L
Eignir 2022
Skuldabréf 40%
Hlutabréf 54%
Innistæður 6%
Erlend mynt 41%
Útlán og skuldabréf sem haldið er til gjalddaga eru metin á kostnaðarverði (kaupkröfu) og almenna reglan er að öllum skuldabréfum skal haldið til gjalddaga en þó með undantekningum. T.d. eru sértryggð skuldabréf útgefin af bönkunum og ríkisskuldabréf metin á gangvirði nema hluti af HFF skuldabréfum. Síðan er heimilt að meta önnur markaðsskuldabréf á gangvirði.
Lífeyrissjóður bankamanna Hlutfallsdeild 2,6% 3,4% L
Aðild L
Eignir 2022
Skuldabréf 93%
Hlutabréf 8%
Innistæður 1%
Erlend mynt
Meirihluti skuldabréfa (77%) er færður á kaupkröfu þar sem til stendur að halda þeim til gjalddaga. Aeins óverðtryggð bréf og lítill hluti verðtryggðra ríkisskuldabréfa er færður á gangvirði.
Brú lífeyrissjóður V-deild 2,4% 3,6% O
Aðild O
Eignir 2022
Skuldabréf 53%
Hlutabréf 47%
Innistæður
Erlend mynt 30%
Öll skráð skuldabréf þar sem útgefendur hafa samið um viðskiptavakt með flokkinn eru metin á gangvirði. Aðrir skuldabréfaflokkar eru metnir á kaupkröfu.