Fastanefndir

Á vegum Landssamtaka lífeyrissjóða starfa fimm fastanefndir og er skipun þeirra skv. 10. gr. samþykkta LL.

Starfsárið 2021-2022 eru nefndirnar þessar:

Skipan í nefndir fór fram á fundi stjórnar LL 10. júní 2021.

Samkvæmt 10. gr. Samkomulags um samskipti lífeyrissjóða skipa landssamtökin í Úrskurðar- og umsagnarnefnd.   

Stjórn LL mælist til þess að settir verði á laggirnar undirhópar eftir því sem þurfa þykir og er þá eftir atvikum leitað liðsinnis annarra sérfræðinga. 

Starfsmenn LL koma að starfi nefndanna.