Landssamtök lífeyrissjóða

Landssamtök lífeyrissjóða

Landssamtökin eru heildarsamtök lífeyrissjóða sem hlotið hafa starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða eða starfa samkvæmt sérlögum um lífeyrissjóði.

Landssamtökin hafa innan vébanda sinna 24 lífeyrissjóði sem í voru um 203 þúsund greiðandi sjóðfélagar í lok árs 2015. Allir lífeyrissjóðir landsins eru aðilar að samtökunum.

Eignir lífeyrissjóða í Landssamtökum lífeyrissjóða voru um 3.514 milljarðar króna í lok árs 2016.

Stærstu lífeyrissjóðir í Landssamtökum lífeyrissjóða miðað við hlutfall skiptingar heildareigna eru: Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Gildi lífeyrissjóður, Birta lífeyrissjóður, Stapi lífeyrissjóður og Almenni lífeyrissjóðurinn.

Hlutverk Landssamtaka lífeyrissjóða er að:

  • Gæta í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga.
  • Vera málsvari gagnvart stjórnvöldum og öðrum í öllu sem varðað getur sameiginlega hagsmuni aðildarsjóðanna.
  • Hafa frumkvæði í þjóðmálaumræðu um málefni sjóðanna og lífeyrismál og stuðla að jákvæðri ímynd þeirra.
  • Vinna að útgáfu- og fræðslumálum lífeyrissjóða svo sem með námskeiðum og fræðslufundum, skýrslugerð og annarri þjónustu við lífeyrissjóði og sjóðfélaga.
  • Stuðla að hagræðingu og þróun í starfi aðildarsjóðanna.
  • Fylgjast með þróun lífeyrismála erlendis og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi samtaka lífeyrissjóða.
  • Vinna að sérgreindum verkefnum fyrir einstaka lífeyrissjóði innan samtakanna, samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar þeirra, enda standi slík starfsemi fjárhagslega undir sér og sé samrýmanleg markmiðum þeirra og tilgangi.

Starfsemi Landssamtaka lífeyrissjóða

Á vegum LL starfa fimm fastanefndir, Nefnd um fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða, Réttindanefnd, Samskiptanefnd, Fræðslunefnd og Úrskurðar- og umsagnarnefnd. Mikið starf er unnið innan og á vegum fastanefndanna en á vegum þeirra eru einnig nokkrir undirhópar starfandi um einstök tímabundin verkefni. 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?