Ávöxtun séreignar

Hvað er séreign?

Séreign er valkvæður sparnaður sem hægt er að fá greiddan út við 60 ára aldur,  annað hvort sem greiðslur yfir lengra tímabil eða sem eingreiðslu. Séreignarsparnaður getur jafnframt verið greiddur út við örorku eða til erfingja við andlát nánar hér.

Hvers vegna er ávöxtun mismunandi leiða ólík?

Sjóðfélaga geta í flestum tilfellum valið sér áhættuflokk og langtímaávöxtun er ólík eftir áhættuflokkun. Lægri áhættuflokkar hafa minni sveiflur í ávöxtun sem hentar vel fyrir eldri sjóðfélagahópa en aukin áhætta skilar hærri langtímaávöxtun  en meiri sveiflum sem hentar frekar fyrir yngri sjóðfélagahópa.

Hvað ber að hafa í huga við samanburð séreignarleiða?

  • Hér er hægt að sjá upplýsingar um raunávöxtun og grófa eignasamsetningu á blönduðum söfnum, innlána- og skuldabréfasöfnum. Ávöxtun 5 ára frá ársbyrjun 2017 til ársloka 2021. Ávöxtun 10 ára frá ársbyrjun 2012 til ársloka 2021.
  • Mikilvægt er að leita ráðgjafar þegar kemur að vali á séreignarleið.
  • Eignasöfn séreignarleiða eru með ólíka samsetningu og því er áhætta og ávöxtun þeirra mismikil. Þegar talað er um áhættu í fjárfestingum er vísað til þess að ekki er hægt að gera að fullu ráð fyrir að ávöxtun verði sú sem vænst var. Það sem getur haft áhrif á ávöxtun eru til dæmis sveiflur á verði, vextir, verðbólga, taprekstur eða vanskil. Almennt er álitið að áhætta sé minnst af ríkisskuldabréfum og bankainnstæðum en meiri af öðrum skuldabréfum, hlutabréfum og ýmsum flóknari fjárfestingum. Dreifðar eignir draga úr áhættu og almennt er búist við að til lengri tíma litið fáist meiri ávöxtun með aukinni áhættu.
  • Áhrif af verðsveiflum fara oftast minnkandi með lengra eignarhaldi. Séreignarsparnaður er yfirleitt byggður upp í nokkra áratugi og því er óráðlegt að láta skammtímaávöxtun eina ráða vali á séreignarleið. Meðalávöxtun yfir 5 eða 10 ár gefur líklega betri mynd af því hvaða ávöxtunar megi vænta í framtíðinni með lítt eða óbreyttri eignasamsetningu.

Blandaðir eignaflokkar með m.a. hlutabréf. 

Ávöxtun Samsetning 2022
Nafn sjóðs 5 ár 10 ár Skuldabréf Hlutabréf Innistæður Erlend mynt
Stapi lífeyrissjóður Áræðna safnið 8,5% 6,7% 39% 62% 35%
Birta lífeyrissjóður Blönduð leið
8,5% 8,3% 35% 60% 5% 46%
Gildi-lífeyrissjóður Framtíðarsýn 1 7,5% 6,4% 57% 42% 1% 26%
Gildi-lífeyrissjóður Framtíðarsýn 2 6,0% 5,4% 73% 27% 1% 16%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn Frjálsi 1 8,1% 6,6% 46% 52% 1% 40%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn Frjálsi 2 5,8% 4,8% 72% 26% 1% 20%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn Frjálsi áhætta 8,9% 7,4% 30% 66% 3% 44%
LSR Leið I 9,9% 7,2% 34% 64% 2% 46%
LSR Leið II 4,9% 5,1% 61% 35% 4% 23%
Íslenski lífeyrissjóðurinn Líf I 7,4% 6,3% 37% 63% 41%
Íslenski lífeyrissjóðurinn Líf II 6,5% 5,4% 48% 52% 34%
Íslenski lífeyrissjóðurinn Líf III 5,5% 4,5% 62% 38% 25%
Lífsverk Lífsverk 1 8,8% 7,2% 48% 50% 2% 17%
Lífsverk Lífsverk 2 6,7% 4,6% 69% 30% 1% 13%
Lsj. Vestmannaeyja Safn I 14,5% 7,9% 61% 39% 15%
Lsj. Vestmannaeyja Safn II 19,9% 10,7% 46% 54% 31%
Lsj. Tannlæknafél. Íslands Séreign 5,9% 5,2% 51% 49% 32%
Lsj. verzlunarmanna Séreign/Deild 1
8,8% 7,6% 35% 64% 1% 45%
Festa lífeyrissjóður Sparnaðarleið 2 6,6% 5,5% 46% 52% 33%
SL lífeyrissjóður Söfnunarleið II 5,4% 4,8% 69% 32% 23%
SL lífeyrissjóður Söfnunarleið III
43% 57% 43%
Birta lífeyrissjóður Tilgreind séreign
3,6% 31% 40% 29% 40%
Stapi lífeyrissjóður Varfærna safnið 6,9% 5,7% 54% 46% 22%
Lsj. verzlunarmanna Ævileið I
40% 57% 4% 27%
Lsj. verzlunarmanna Ævileið II
63% 35% 3% 14%
Lsj. verzlunarmanna Ævileið III
69% 20% 11%
Almenni lífeyrissjóðurinn Ævisafn I 10,1% 8,1% 23% 65% 3% 62%
Almenni lífeyrissjóðurinn Ævisafn II 8,4% 6,9% 41% 49% 3% 47%
Almenni lífeyrissjóðurinn Ævisafn III 4,7% 4,2% 50% 27% 16% 31%

Eingöngu eignir í skuldabréfum og bankainnstæðum. 

Ávöxtun Samsetning 2022
Nafn sjóðs 5 ár 10 ár Skuldabréf Hlutabréf Innistæður Erlend mynt
Frjálsi lífeyrissjóðurinn Frjálsi 3 3,7% 2,7% 100%
Almenni lífeyrissjóðurinn Húsnæðissafn
2,0% 92% 8%
Íslenski lífeyrissjóðurinn Líf IV 2,2% 1,9% 100%
Lífsverk Lífsverk 3 1,4% 1,7% 93% 7% 1%
Almenni lífeyrissjóðurinn Ríkissafn 3,6% 2,7% 96% 4%
Almenni lífeyrissjóðurinn Ríkissafn stutt 0,8% 1,3% 85% 15%
Birta lífeyrissjóður Skuldabréfaleið
3,8% 3,9% 97% 3%
Festa lífeyrissjóður Sparnaðarleið 1
94% 1%
SL lífeyrissjóður Söfnunarleið I 1,7% 1,8% 64% 36%

Fjármunir leiðarinnar eru eingöngu ávaxtaðir á innlánsreikningum banka og sparisjóða.

Ávöxtun Samsetning 2022
Nafn sjóðs 5 ár 10 ár Skuldabréf Hlutabréf Innistæður Erlend mynt
Gildi-lífeyrissjóður Framtíðarsýn 3 1,2% 1,4% 100%
Almenni lífeyrissjóðurinn Innlánasafn 1,1% 1,6% 100%
Stapi lífeyrissjóður Innlánasafnið -1,2% 0,7% 100%
Birta lífeyrissjóður Innlánsleið
1,2% 1,5% 100%
LSR Leið III 1,3% 1,7% 100%