Viðbótarlífeyrissparnaður

Launþegar og sjálfstæðir atvinnurekendur hafa val um að greiða allt að 4% af heildarlaunum sínum til viðbótar við venjulegt skylduiðgjald. Þessi sparnaður kallast viðbótarlífeyrissparnaður og er í dag ein besta leiðin til sparnaðar. Hann er einnig hægt að nýta til að auðvelda kaup á fyrstu íbúð.

Gott er að byrja snemma með viðbótarlífeyrissparnað.

 • Hverjir eru helstu kostir viðbótarlífeyrissparnaðar?

  • Viðbótarlífeyrissparnaður er séreign og er mikilvæg viðbót við almennan skyldulífeyrissparnað.
  • Þægilegur sparnaður, launagreiðandi sér um að greiða iðgjöldin.
  • Enginn fjármagnstekjuskattur er greiddur af vaxtatekjum.
  • Hægt að taka út við 60 ára aldur og hægt að taka inneignina út í einu lagi eða á lengri tíma að eigin vali.
  • Þú sparar allt að helmingi hraðar en með hefðbundnum sparnaði.
  • Langtímasparnaður þar sem vextir geta orðið meirihluti uppsafnaðs sparnaðar vegna áhrifa vaxtavaxta. 
  • Auðveldar fólki að hætta að vinna fyrir sjötugt og erfist að fullu.
  • Við andlát sjóðfélaga er innistæðunni, að viðbættum verðbótum og vöxtum, skipt á milli lögerfingja hans og hún greidd út samkvæmt ákveðnum reglum. 
  • Hægt er að grípa til viðbótarlífeyrissparnaðarins ef alvarleg slys eða veikindi verða til þess að draga úr starfsorku. Þá er lífeyrissparnaðurinn greiddur út eftir ákveðnum reglum.
  • Ef einstaklingur verður gjaldþrota geta kröfuhafar ekki gengið að viðbótarlífeyrissparnaði.
  • Tekjuskattur er greiddur þegar inneignin er tekin út.
 • Er skynsamlegt að nýta sér réttindi sín varðandi viðbótarlífeyrissparnað?

  Já, tvímælalaust. Hann stuðlar að betri hag eftir starfslok og eins auðveldar hann fólki að hætta að vinna fyrir sjötugt. Auk þess er hægt að grípa til hans ef alvarleg slys eða veikindi verða til þess að draga úr starfsorku.

  Viðbótarlífeyrissparnaður er hagstæðasti sparnaður sem völ er á. Í kjarasamningum er ákvæði um að launagreiðendur greiði 2% af launum starfsmanna sinna sem mótframlag við viðbótarlífeyrissparnað þeirra, enda sé framlag launamanns a.m.k. 2%.

 • Hvernig nýtist viðbótarlífeyrissparnaðurinn við kaup á fyrstu íbúð?

  • Nýverið samþykkti Alþingi lög sem gera einstaklingum kleift að nota viðbótarlífeyrissparnað (séreignarsparnað), skattfrjálst, til kaupa á fyrstu íbúð. Úrræðið tekur gildi 1. júlí 2017.  
  • Fólk getur notað viðbótarlífeyrissparnaðinn til að spara fyrir útborgun, greiða inn á lán eða fara blandaða leið og greiða inn á lán og lækka greiðslubyrði óverðtryggðra lána.
  • Hámarksfjárhæð á hvern einstakling á ári er 500 þúsund og fyrir par 1 milljón. 
  • Heimilt er að nýta viðbótarlífeyrissparnaðinn í 10 ár.
  • Sótt er um á vefsíðu ríkisskattstjóra.

  Hafðu sambandband við lífeyrissjóðinn þinn og fáðu ráðgjöf. 

   Sjá einnig:
  Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð (vefur Alþingis)

   

 • Hvar get ég samið um slíkan sparnað?

  Lífeyrissjóðir, bankar, sparisjóðir, verðbréfafyrirtæki og líftryggingafélög geta boðið upp á viðbótarlífeyrissparnað. Ekki er nóg að óska eftir því við launagreiðanda að hefja greiðslur í viðbótarlífeyrissparnað. Gera verður samning við vörsluaðila lífeyrissparnaðar.

  Ef launamaður skiptir um vinnu er mikilvægt að hafa samband við vörsluaðila lífeyrissparnaðarins og gera nýjan samning við hinn nýja launagreiðanda.

 • Hvaða reglur gilda um viðbótarlífeyrissparnað?

  Launamenn og sjálfstætt starfandi geta greitt allt að 4% af heildarlaunum sínum sem viðbótariðgjöld til lífeyrissparnaðar. Í flestum kjarasamningum er samið um að launagreiðendur greiði 2% af launum starfsmanna sinna sem mótframlag við viðbótarlífeyrissparnað þeirra, enda sé framlag launamanns a.m.k. 2%.

 • Er munur á því hvar best er að geyma viðbótarlífeyrissparnaðinn?

  Veldu vörsluaðila af kostgæfni. Vörsluaðilar bjóða almennt upp á margar ávöxtunarleiðir með mismunandi fjárfestingarstefnu.

  Mikilvægt er að kynna sér málin vel áður en ákveðið er hvar ávaxta á viðbótarlífeyrissparnaðinn. Einnig er afar brýnt að fá upplýsingar um allan kostnað (upphafskostnað, rekstrarkostnað, eignastýringarkostnað).

  Ef þú ert óánægður með þjónustu og fjárfestingarárangur getur þú fært þig á milli vörsluaðila.

 • Duga lífeyrissjóðsgreiðslur til að tryggja óbreyttar tekjur við starfslok? Þarf ég að spara meira til eftirlaunaáranna?

  Lífeyrisgreiðslur úr lífeyrissjóðum duga sjaldnast til að halda óbreyttum launum eftir að vinnu lýkur. Því er æskilegt fyrir alla að leggja aukalega fyrir og er viðbótarlífeyrissparnaður hagkvæmasti sparnaðurinn til að bæta við eftirlaunin

 • Erfist viðbótarlífeyrissparnaður?

  Viðbótarlífeyrissparnaður er eign sjóðfélagans. Við andlát hans er innistæðunni, að viðbættum verðbótum og vöxtum, skipt á milli lögerfingja hans og hún greidd út samkvæmt ákveðnum reglum.

 • Get ég notað viðbótarlífeyrissparnaðinn ef starfsorka mín skerðist eða ég verð atvinnulaus?

  Ef alvarleg slys eða langvarandi veikindi valda starfsorkumissi getur þú gert það. Þá er lífeyrissparnaðurinn greiddur út eftir ákveðnum reglum. Ekki er heimilt að taka út viðbótarlífeyrissparnað ef þú verður atvinnulaus.

 • Hefur viðbótarlífeyrissparnaður áhrif á ellilífeyri almannatrygginga?

  Greiðslur úr viðbótarlífeyrissparnaði hafa ekki áhrif á ellilífeyri og tekjutryggingu frá almannatryggingum.

 • Hvenær má ég taka viðbótarlífeyrissparnaðinn út?

  Töku viðbótarlífeyris má hefja þegar 60 ára aldri er náð og má þá taka hann út í einu lagi. Hægt er að dreifa greiðslunum ef sjóðfélagi óskar þess. Heimilt að greiða lífeyrissparnaðinn út í eingreiðslu við fráfall sjóðfélaga. Við örorku er greiðslum dreift yfir lengri tíma. Þó er heimilt að greiða út í eingreiðslu ef fjárhæðin er lág.

 • Þarf ég að semja um töku lífeyris úr séreignarsjóði mínum, eða er greitt úr honum sjálfkrafa þegar tilskildum aldri er náð?

  Sækja þarf um útgreiðslu á viðbótarlífeyrissparnaði. Töku viðbótarlífeyris má hefja þegar 60 ára aldri er náð og má þá taka hann út í einu lagi eða skipta greiðslum.