Lögbundið lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs hækkað í 15,5%

Liður í samkomulagi aðila vinnumarkaðarins 

Þann 15. júní sl. voru samþykktar breytingar á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Stærsta breytingin felur í sér hækkun á lágmarksiðgjaldi í lífeyrissjóð úr 12% í 15,5%. Samhliða hækkar lágmarkstryggingarverndin úr 1,4% í 1,8%. 

Lífeyrissjóðum er heimilt í samþykktum sínum að bjóða sjóðfélaga upp á að ráðstafa allt að 3,5% í tilgreinda séreign sem er hluti af lágmarkstryggingarvernd. 

Lagabreytingin tekur gildi 1. janúar 2023.

Hægt að nýta skattfrjálst við fyrstu íbúðarkaup 

Sjóðfélögum sem eiga tilgreinda séreign verður gert heimilt að ráðstafa henni skattfrjálst við kaup á fyrsta íbúðarhúsnæði til viðbótar við gildandi úrræði um ráðstöfun viðbótarlífeyrissparnaðar. Enn fremur hafa þeir sem ekki hafa verið eigendur íbúðarhúsnæðis í fimm ár heimild til að nýta sömu úrræði til ráðstöfunar á séreignarsparnaði sem væru þeir kaupendur fyrstu íbúðar.

Með lögunum eru jafnframt gerðar breytingar á tekjutengingum milli greiðslna frá lífeyrissjóðum og Tryggingastofnun ríkisins. 

Lögin á vef Alþingis