Réttindanefnd

Helstu verkefni:

 • Fara yfir og hafa frumkvæði að breytingum á lögum og reglum um tryggingafræðileg uppgjör og réttindabreytingar.
 • Beita sér fyrir stefnumörkun um framtíðarskipan lífeyrisgreiðslna og verkaskiptingu lífeyrissjóða og Tryggingastofnunar ríkisins.
 • Huga að samræmdum reglum og vinnulagi milli lífeyrissjóða þar sem þess gerist þörf, s.s. með setningu leiðbeinandi reglna.

 Sérstök verkefni 2022-2023:

 • Huga að samræmdu verklagi við meðhöndlun örorkumála eftir því sem unnt er. Í þessu samhengi m.a.:
  • Vinna að samræmingu á framkvæmd tekjueftirlits með örorkulífeyrisgreiðslum og meta umboð sem sjóðfélagar veita sjóðunum til gagnaöflunar.
  • Vinna að sameiginlegum verklagsreglum við gerð örorkumats.
  • Leggja drög að æskilegu verkferli er varðar gagnasamskipti lífeyrissjóða og VIRK.
 • Skoða grundvöll að stofnun úrskurðarnefndar sem myndi hafa það hlutverk að úrskurða um réttarstöðu sjóðfélaga sem ósáttir eru við afgreiðslu sinna mála.
 • Kortleggja mál sem varða réttindi aðila sem búa erlendis og eiga réttindi hér á landi og gera aðgerðaráætlun út frá niðurstöðum.
 • Lífeyrisgáttin. Fylgjast með og styðja við uppfærslu á Lífeyrisgáttinni. Verkefni þetta er jafnframt á vegum fræðslunefndar.
 • Vinna að rýni á séreignarlífeyri, bæði hvað varðar núverandi lagaumhverfi og einnig framtíðarsýn á þessa tegund lífeyris.
 • Grænbók stjórnvalda. Vera til taks varðandi þau málefni sem heyra undir nefndina, s.s. mótun á framtíðarsýn á samspili almannatrygginga og lífeyrissjóða bæði hvað varðar ellilífeyri og örorkulífeyri.

Nefndarmenn: 

Jóna Finndís Jónsdóttir, formaður 
Árni Hrafn Gunnarsson
Berglind Guðmundsdóttir 
Ásta M. Þórhallsdóttir 
Einar Ingimundarson
Haukur Jónsson
Helgi Pétur Magnússon
Kristján Geir Pétursson
Margrét Kristinsdóttir
Ólafur Páll Gunnarsson
Ólafur K. Ólafs
Rut Valgeirsdóttir 
Sigfús Eysteinsson
Sigríður Ómarsdóttir
Sigþrúður Jónasdóttir
Tómas N. Möller
Vala Rebekka Þorsteinsdóttir
Þóra Jónsdóttir