Réttindanefnd

Helstu verkefni:

 • Fara yfir og hafa frumkvæði að breytingum á lögum og reglum um tryggingafræðileg uppgjör og réttindabreytingar.
 • Beita sér fyrir stefnumörkun um framtíðarskipan lífeyrisgreiðslna og verkaskiptingu lífeyrissjóða og Tryggingastofnunar ríkisins.
 • Huga að samræmdum reglum og vinnulagi milli lífeyrissjóða þar sem þess gerist þörf, s.s. með setningu leiðbeinandi reglna.

 Sérstök verkefni 2022-2023:

 • Huga að samræmdu verklagi við meðhöndlun örorkumála eftir því sem unnt er. Í þessu samhengi m.a.:
  • Vinna að samræmingu á framkvæmd tekjueftirlits með örorkulífeyrisgreiðslum og meta umboð sem sjóðfélagar veita sjóðunum til gagnaöflunar.
  • Vinna að sameiginlegum verklagsreglum við gerð örorkumats.
  • Leggja drög að æskilegu verkferli er varðar gagnasamskipti lífeyrissjóða og VIRK.
 • Skoða grundvöll að stofnun úrskurðarnefndar sem myndi hafa það hlutverk að úrskurða um réttarstöðu sjóðfélaga sem ósáttir eru við afgreiðslu sinna mála.
 • Kortleggja mál sem varða réttindi aðila sem búa erlendis og eiga réttindi hér á landi og gera aðgerðaráætlun út frá niðurstöðum.
 • Lífeyrisgáttin. Fylgjast með og styðja við uppfærslu á Lífeyrisgáttinni. Verkefni þetta er jafnframt á vegum fræðslunefndar.
 • Vinna að rýni á séreignarlífeyri, bæði hvað varðar núverandi lagaumhverfi og einnig framtíðarsýn á þessa tegund lífeyris.
 • Grænbók stjórnvalda. Vera til taks varðandi þau málefni sem heyra undir nefndina, s.s. mótun á framtíðarsýn á samspili almannatrygginga og lífeyrissjóða bæði hvað varðar ellilífeyri og örorkulífeyri.