Nefnd um fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða

Helstu verkefni:

  • Koma faglegum sjónarmiðum og hugmyndum á framfæri í tengslum við breytingar á lögum og reglum er við koma fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða.
  • Skipuleggja málstofur, námskeið og fræðslu.

Sérstök verkefni 2023-2024:

  • Fylgjast með þróun í loftslagsmálum og grænum fjárfestingum. Stuðla að góðu samstarfi við fulltrúa áhættunefndar og hina ýmsu haghafa við innleiðingu á nýju regluverki er varðar málafokkinn.
  • Eftirfylgni vegna ráðstefnu um innviðafjárfestingar á Íslandi og mögulega aðkomu lífeyrissjóða að fjármögnun slíkra verkefna.
  • Skipuleggja fræðslu og/eða eftir atvikum málþing um málefni er varða starfssvið nefndarinnar.
  • Ljúka gerð starfsreglna nefndarinnar og skila til stjórnar.
  • Rýna núverandi fjárfestingarumhverfi sjóðanna og þær áskoranir sem fylgja aukinni verðbólgu.
  • Í tengslum við grænbók um lífeyriskerfið er nefndinni falið, eftir atvikum í samstarfi við áhættunefnd, að taka saman og rýna þær magnbundnu takmarkanir sem gilda um fjárfestingar lífeyrissjóða sem brýnt þykir að breyta.