2.2 Lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

Raunvirt að verðlagi desember 2021. Greiðslur ársins 2020 og 2021  byggja á upplýsingum úr Ríkisreikningi sem birtur er af Fjársýslu ríkisins.