2.2 Lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

Raunvirt að verðlagi desember 2020. Greiðslur ársins 2020 eru áætlaðar og byggja á mánaðarlegum upplýsingum TR um lífeyrisgreiðslur.