2.2 Lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

Raunvirt að verðlagi desember 2019