2.2 Lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

Raunvirt að verðlagi desember 2022. Greiðslur ársins 2020 - 2022  byggja á upplýsingum úr Ríkisreikningi sem birtur er af Fjársýslu ríkisins.