2.2 Lífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins

Raunvirt að verðlagi desember 2022. Greiðslur ársins 2020 og 2021  byggja á upplýsingum úr Ríkisreikningi sem birtur er af Fjársýslu ríkisins en tölur 2022 byggja á upplýsingum úr ársskýrslu TR