2.4 Fjöldi ellilífeyrisþega, lífeyrissjóðir og Tryggingastofnun