2.4 Fjöldi ellilífeyrisþega, lífeyrissjóðir og Tryggingastofnun

Áætluð skipting fyrir árið 2020.