2.7. Árlegar iðgjaldagreiðslur í lífeyrissjóði og til vörsluaðila séreignarsparnaðar

1. Raunvirt að meðalverðlagi 2022