2.7. Árlegar iðgjaldagreiðslur í lífeyrissjóði og vörsluaðila séreignarsparnaðar

1. Raunvirt að meðalverðlagi 2019