Hagtölur lífeyrissjóða

5. Lífeyrisgreiðslur

Created with Highstock 6.0.2Í milljörðum kr.Lífeyri skipt í tegundirEllilífeyrir hjá lsj.Örorkulífeyrir hjá lsj.Makalífeyrir hjá lsj.Barnalífeyrir hjá lsj.Annar lífeyrir hjá lsj.20002010200520150255075100125Highcharts.com
Created with Highstock 6.0.2Í milljörðum kr.Ellilífeyrir hjá lífeyrissjóðunumEllilífeyrir hjá lsj.20002010200520150255075100Highcharts.com
Created with Highstock 6.0.2Í milljörðum kr.Makalífeyrir hjá lífeyrissjóðunumMakalífeyrir hjá lsj.200020102005201502.557.51012.5Highcharts.com
Created with Highstock 6.0.2Í milljörðum kr.Örorkulífeyrir hjá lífeyrissjóðunumÖrorkulífeyrir hjá lsj.200020102005201505101520Highcharts.com
Created with Highstock 6.0.2Í milljörðum kr.Barnalífeyrir hjá lífeyrissjóðunumBarnalífeyrir hjá lsj.200020102005201500.20.40.60.8Highcharts.com
Created with Highstock 6.0.2Í milljörðum kr.Lífeyri skipt í tegundir - raunvirðiAnnar lífeyrir hjá lsj.Barnalífeyrir hjá lsj.Makalífeyrir hjá lsj.Örorkulífeyrir hjá lsj.Ellilífeyrir hjá lsj.20002010200520150255075100125Highcharts.com

Heimildir: FME Tölulegar upplýsingar

Heimasíður sjóðanna - ársskýrslur

Created with Highstock 6.0.3Hlutfall í %Hlutfall örorkulífeyris af lífeyrisgreiðslum innan lífeyrissjóðs2014-2016201420152016Íslenski lífeyrissjóðurinnFrjálsi lífeyrissjóðurinnLsj. Tannlæknaf.ÍslandsFesta lífeyrissjóðurGildi - lífeyrissjóðurLífeyrissjóður VestmannaeyjaStapi lífeyrissjóðurBrú lífeyrissjóðurLífeyrissjóður RangæingaLsj. verzlunarmannaStafir lífeyrissjóðurBirta (áður Sameinaði lífeyrissjóð…Birta (áður Sameinaði lífeyrissjóðurinn)Söfnunarsjóður lífeyrisréttindaEftirlaunasjóður FÍALífsverk lífeyrissjóðurLífeyrissjóður bankamannaAlmenni lífeyrissjóðurinnLífeyrissjóður bændaLsj. starfsmanna ríkisinsLífeyrissjóður hjúkrunarfræðingaLsj. stm. Kópavogskaupst.Eftirlaunasjóður ReykjanesbæjarLsj. starfsmanna Reykjavíkurb.Lífeyrissjóður AkureyrarbæjarLsj. stm. Búnaðarbanka Íslands020406080100Highcharts.com

Heimild: Ársskýrslur

*Bætur: Ekki er tekið tillit til séreignarlífeyris og bóta, þ.e fjölskyldubætur og dánarbætur. 
Myndin sýnir hlutfall örorkulífeyris af heildarlífeyrisgreiðslum úr sameign samkvæmt ársskýrslum sjóðanna árin 2014 til 2016. Samanburður á ekki alltaf við þar sem réttindi eru mismunandi vegna t.d. aldursamsetningar sjóðfélaga og aldurs lífeyrissjóðanna. Sjá má að þrír efstu sjóðir eru með tölvuvert hærri hlutfall örorku en aðrir, það stafar af því að þessir sjóðir bjóða upp á að skipta lágmarkstryggingarverndinni niður á sameign og séreign og hér er einungis tekinn lífeyrir úr sameign.

 Frá 1.7.2013 komu Lsj.stm.Húsavíkurkaupst., Eftirlaunasj.stm.Hafnarfjarðarkaupst., Lsj.Neskaupst., Lsj.Akraneskaupst. og Lsj.stm.Vestmannaeyjabæjar inn í skýrslu Lsj.stm.sveitarfélaga undir B-deild LSS. Fyrri hluta árs 2013 voru árshlutareikningar fyrir þessa sjóði. Hægt er að sjá hlutfall þeirra sjóða í Exelskjalinu.

 

Created with Highstock 6.0.3Í milljörðum kr.Þróun lífeyrisgreiðslna1997-2015Samtrygging & séreign lífeyrissjóðaSamtrygging lífeyrissjóðaSamtals séreign lífeyrissjóða2000201020052015050M100M150MHighcharts.com

Þar sem lífeyrisþegi getur verið að fá greiðslur frá fleiri en einum lífeyrissjóði er um að ræða meðallífeyri frá hverjum sjóði fyrir sig. Þ.e. meðallífeyrir pr. lífeyrissjóð pr. lífeyrisþega.

 

Created with Highstock 6.0.3Í milljörðum kr.Þróun á raunvirði lífeyrisgreiðslnaSamtrygging lífeyrissjóðaSamtals séreign lífeyrissjóðaSamtrygging & séreign lífeyrissjóða2000201020052015025M50M75M100M125M150MHighcharts.com

1. Þar sem lífeyrisþegi getur verið að fá greiðslur frá fleiri en einum lífeyrissjóði er um að ræða meðallífeyri frá hverjum sjóði fyrir sig. Þ.e. meðallífeyrir pr. lífeyrissjóð pr. lífeyrisþega. 

Created with Highstock 6.0.3Í milljörðum kr.Þróun á raunvirði lífeyrisgreiðslna séreignasjóða lífeyrissjóðaAukagreiðsla - séreign lífeyrissjóðaSéreign lífeyrissjóða200020102005201505M10M15M20M25MHighcharts.com

 Þar sem lífeyrisþegi getur verið að fá greiðslur frá fleiri en einum lífeyrissjóði er um að ræða meðallífeyri frá hverjum sjóði fyrir sig. Þ.e. meðallífeyrir pr. lífeyrissjóð pr. lífeyrisþega. 

Heimildir:

FME - Tölulegar upplýsingar
Hagstofa Íslands - Neysluverðsvísitala 
Hagstofa Íslands - Launavísitala
Hagstofa Íslands - Vísitala lífeyrisskuldbindinga fyrir opinbera starfsmenn frá 1997
Hagstofa Íslands - Launavísitala frá 1989

 

Hópur á vegum samskiptanefndar Landssamtaka lífeyrissjóða hefur utan um hagtölur lífeyrissjóðanna. Gögnin gefa mikilvæga yfirsýn yfir hagstærðir lífeyrissjóða í íslensku hagkerfi eins og að upplýsa um þróun ávöxtunar og greiðslna lífeyris til sjóðfélaga. 

Uppfærslu gagna fyrir árið 2016 er nú lokið og er hluti upplýsinganna í formi línurita aðgengilegur í boxinu hérna hægra megin en gögnin í heild sinni í Excel eru aðgengileg hér: Hagtölur lífeyrissjóða

Hagtöluhópinn skipa:
Sara Stefánsdóttir, Greiðslustofu lífeyrissjóða
Þorkell Sigurgeirsson, LSR/ LH
Þór Egilsson, Lífeyrissjóði verzlunarmanna
Þórhildur Stefánsdóttir, Almenna lífeyrissjóðnum

Stór hluti hagtalnanna er byggður á samantekt Fjármálaeftirlitsins á ársreikningum lífeyrissjóða sem er gefin út árlega. (FME)
Að auki er hægt að nálgast mánaðarlegar tölur yfir efnahag lífeyrissjóða á vef Seðlabanka Íslands 

Aðrar heimilidir:
Ársskýrslur lífeyrissjóðanna
Staðtölur frá Tryggingastofnun ríkisins
Ríkisskattstjóri
OECD Global Pension Statistics
OECD Social Expenditure database
Hagstofa Íslands

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?