Tilgreind séreign

Tilgreind séreign er önnur tegund séreignarsparnaðar. Þeir sem eiga rétt á tilgreindri séreign geta valið að ráðstafa allt að 3,5% skylduiðgjalds í tilgreinda séreign.

 • Hvað er tilgreind séreign?

  Með kjarasamningum ASÍ og SA frá því í janúar 2016 hækkaði framlag atvinnurekenda í lífeyrissjóði á almennum vinnumarkaði í þrepum upp í 3,5%. Sjóðfélagar hafa val um að setja þetta aukna framlag í svokallaða tilgreinda séreign.

  Hér er ekki um að ræða "venjulegan" séreignarsparnað og sjóðfélagar verða að taka sjálfir upplýsta ákvörðun um hvort þeir vilji fara þessa leið. Sé ekkert valið rennur iðgjaldið í samtryggingardeild og eykur þar með tryggingarréttindi.  

 • Hverjir eiga rétt á tilgreindri séreign?

  Allir sem starfa á almennum vinnumarkaði og heyra undir kjarasamning ASÍ og SA frá því í janúar 2016.

  Kjarasamningur ASÍ og SA frá 1. janúar 2016

 • Hvernig er tilgreind séreign frábrugðin "venjulegum" séreignarsparnaði

  • Tilgreinda séreign má byrja að taka út fimm árum fyrir hefðbundinn lífeyristökualdur. Annan séreignarsparnað má taka út þegar sextugsaldri er náð.
  • Tilgreinda séreign er ekki unnt að nota til að safna skattfrjálst til húsnæðiskaupa eða til að greiða skattfrjálst niður húsnæðislán.
  • Við andlát sjóðfélaga rennur tilgreind séreign til eftilifandi maka og barna líkt og annar séreignarsparnaður.

  Í báðum tilfellum geta sjóðfélagar valið ávöxtunarleiðir.

 • Hefur tilgreind séreign áhrif á örorku- og makalífeyri?

  Já. Með ráðstöfun iðgjalds í tilgreinda séreign ávinnst ekki, hvað þau iðgjöld snertir, réttur til ævilangs ellilífeyris, né örorku- og makalífeyris með framreikningi.