Tilgreind séreign

Lágmarksiðgjald í lífeyrissjóð er 15,5% hjá öllum, en lífeyrissjóðum er heimilt að bjóða sjóðfélögum að ráðstafa allt að 3,5% af lágmarksiðgjaldi í tilgreinda séreign.
Hvað er tilgreind séreign?

 

 

 

 

 • Hvað er tilgreind séreign?

  Þeir sem eiga rétt á tilgreindri séreign geta ráðstafað allt að 3,5% af mótframlagi launagreiðanda í tilgreinda séreign, innan lágmarksiðgjalds sem er 15,5%.  Þá fer 3,5% í tilgreinda séreign sem er einkaeign sjóðfélaga og 12% í samtryggingu.  

 • Hverjir eiga rétt á tilgreindri séreign?

  Sjóðfélagi getur samkvæmt lögum ráðstafað 3,5% af lágmarksiðgjaldi sem er 15,5% inn á tilgreinda séreign. Lífeyrissjóðirinn þinn veitir nánari upplýsingar, en mikilvægt er að taka upplýsta ákvörðun um þennan möguleika. 

 • Hvenær er hægt að byrja taka út tilgreinda séreign?

  Tilgreinda séreign er hægt að taka út við 62 ára aldur. Hægt er að dreifa greiðslum á fimm ára tímabil til 67 ára. 

 • Er hægt að ráðstafa tilgreindri séreign skattfrjálst til kaupa á fyrstu fasteign?

  Já, það er hægt að uppfylltum tilteknum skilyrðum.

 • Hvernig er tilgreind séreign frábrugðin "venjulegum" séreignarsparnaði

  • Tilgreinda séreign má byrja að taka út fimm árum fyrir hefðbundinn lífeyristökualdur sem er oftast 62 ára (67 ára viðmið).
  • Annan séreignarsparnað má taka út þegar sextugsaldri er náð.
  • Tilgreindri séreign er unnt að ráðstafa skattfrjálst til kaupa á fyrstu fasteign að tilteknum skilyrðum uppfylltum. 
  • Við andlát sjóðfélaga rennur tilgreind séreign til eftilifandi maka og barna líkt og annar séreignarsparnaður.
  • Í báðum tilfellum þ.e. séreignarsparnaður og tilgreind séreign geta sjóðfélagar valið ávöxtunarleiðir 
 • Hefur tilgreind séreign áhrif á örorku- og makalífeyri?

  Já. Með ráðstöfun iðgjalds í tilgreinda séreign ávinnst ekki, hvað þau iðgjöld snertir, réttur til ævilangs ellilífeyris, né örorku- og makalífeyris með framreikningi. 

 • Erfist tilgreind séreign?

  Já. Tilgreind séreign erfist samkvæmt erfðalögum.